• Gyerekesély<br>Encs
    Gyerekesély
    Encs

    Petőfi út 75.
    3860
    Tel.: 46/587-230

„Előre a biztos úton!”

 

Encs Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, mint konzorciumi partner az Integrált térségi gyerekprogramok című EFOP-1.4.2-16-2017-00017 kódszámú „Előre a biztos úton!” című pályázatának a megvalósítását 2017.szeptember 1-jén elindítottuk.  A pályázatunkban megfogalmazott tevékenységek, kitűzött célok elérésére 5 év áll rendelkezésünkre, melyek megvalósításához 499 040 000 Ft támogatásban részesültünk. A támogatás mértéke 100%, a projekt várható befejezésének dátuma 2022. november 29.

A pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-én nyújtottuk be a támogatási kérelmünket, és közel egy év telt el a támogatási értesítés megérkezéséig. Nehéz időszakot éltünk át az előző Gyerekesély program lezárása és az új elindítása között, hiszen az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete csak minimális szintű szolgáltatás-ellátást tudott biztosítani.

A régebbi pályázati eredmények, sikerek és kudarcok alapján a mostani szakmai programot és pénzügyi tervet úgy készítettük el, hogy az értékeket megtartva, továbbfejlesztve, az önkormányzatok és az intézményeik igényeit is figyelembe véve tudjuk elérni a pályázatban megfogalmazott célokat.

A pályázat által támogatható tevékenységek kötelező elemeket tartalmaznak, melyeknek megvalósítását a helyi igényekhez igazítjuk.  Ahhoz, hogy ez valóban a mi térségünkre legyen megfogalmazva, az előkészítés időszakában hat helyszínen tartottunk mikrotérségi egyeztetést, ahol sok hasznosítható ötletet fogalmaztak meg a résztvevők.

A pályázat kifejezetten a gyermekekre fókuszál, közvetetten a szülőkre; arra, hogy a szegénységet, hátrányokat hogyan lehetne mérsékelni.

Az egyik legfontosabb tényező ehhez a tanulás, tudás értékként való megjelenése és fenntartása; valamint a többségi társadalom által elfogadott normák betartása, belsővé válása; és az, hogy a felnövekvő generáció szemlélete pozitív irányba változzon. További célunk, hogy csökkenjen az iskolaelhagyók száma, a leányanyák korai gyermekvállalása, és olyan készség- és képességfejlesztésekben részesüljenek minél korábban a gyermekek, melyek az iskolaérettséget, illetve a sikeres iskolakezdést alapozzák meg. A fiatalok reális életcélokat tűzzenek ki maguk elé, melyben kiemelt szerepet tölt be a hasznos munkavégzés.

A pályázat kötelező melléklete az elődprojektben elkészült Kistérségi Tükör, valamint a Gyerekesély Stratégia és Cselekvési Terv, amelyeket aktualizálni és felülvizsgálni kellett. A két dokumentumot a Gyerekesély Bizottság és a Társulási Tanács elé terjesztettük elfogadásra, melyet mindkét testület egyhangúlag fogadott el.

Terveztünk többek között olyan résztevékenységeket, melyeket a járás valamennyi településén meg szeretnénk valósítani, ilyen például a „Zöldség, Fűszer, Gyümölcs Szigetek az Encsi Járásban”, a „Segíthetünk?” címmel a gyermekek szem, gerinc és lábboltozat egészségügyi vizsgálata, mely szükség szerint gyógyászati segédeszközök megvásárlásának támogatását is tartalmazza. A „Segítő kezek!”, valamint a „Beszéljünk róla!” interaktív foglalkozásokat is több mint 20 településre terveztük, ehhez társul az ingyenes jogi tanácsadás, családterápia, valamint a „Nehéz okosan szeretni!” címmel szülői kompetenciafejlesztés az érdeklődők számára.

 

Az óvodás kor előtti „Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál!” programelemet az előző pályázati időszak sikere alapján folytatjuk; a „Tél csengői csengenek!” címmel az adventi időszak szeretetteljes megélését segítjük elő. „Legyél Te is életrevaló!” címmel szakmai képzést terveztünk a humán ágazatban dolgozók számára; valamint „A kötelező is lehet jó!” címmel a kiemelt program képzésein kell majd részt vennünk.

A „Lélektől lélekig!” és a „Találd meg a helyes utat!” tevékenyégi adatlapjainkban megfogalmazottak megvalósulása is segíti a résztvevők ismereteinek bővítését, a helyes életmód kialakítását; a deviáns magatartás és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzését.

A nyári napközis táborok szervezésével a szabadidő hasznos eltöltését kívánjuk elősegíteni a „Lógjunk együtt hasznosan!”programelemmel; a „Tervezd tudatosan a jövődet!” elnevezésű adatlapban négy altémát jelöltünk meg, melyekkel elsősorban a korai iskolaelhagyók számát szeretnénk csökkenteni. „Lássuk, halljuk mit tudsz?” versenyek és fesztiválok szervezésével lehetőséget biztosítunk különböző előadások, produkciók bemutatására; tehetségek felismerésére. A Közösségi Szolgáltató Házak, Közösségi Színterek további működtetése 4 helyszínen (Csenyéte; Fáj; Hernádvécse; Méra) kap támogatást ebből a pályázatból, ezeken a településeken lehet az alacsony küszöbű szolgáltatásokat is biztosítani.

 

Bízunk abban, hogy sikerül a gyermekszegénység visszaszorításához hozzájárulnunk, a gyermekek esélyeit tudjuk bővíteni, az iskolaérett gyermekek arányát növelni és a továbbtanulási mutatókat javítani.

 

                                                                                             

 

Farkasné Szilágyi Erika                                          Konyor Judit

      projektmenedzser                                           szakmai tanácsadó